Ondřej Suchý

business konzultant

Pomáhám budovat firmy nové generace

Zlepšuji podnikání firem

S mými zkušenostmi, nápady a pohledem zvenku pomáhám smysluplným projektům ujasnit záměr, vytvořit jednoduchou strategii s dobře definovanou hodnotou a následně vyladit provoz a firemní kulturu.

Konzultacemi podporuji lídry

Pomáhám v náročných situacích, rozšiřuji pohled při změnách. Rozvíjím schopnosti manažerů vést tým, zvládat termíny, zlepšit komunikaci a vztahy a dosáhnout větší spokojenosti nejen v práci. Konzultuji business model, strategii a její uvádění do praxe.

Projekty, na kterých pracuji

Po 13 letech podnikání jsem svoji firmu Enlogit vyslal na vyšší oběžnou dráhu a podíl prodal skupině Servodata s vírou, že obě firmy společně dokážou víc. Od té doby jsem k dispozici dalším. Pomáhám například s programem rozvoje talentů ve firmě SALTEK. U několika dalších klientů působím jako externí poradce, mentor nebo kouč.

 

Setkání s mými klienty probíhají v Praze nebo v Ústí nad Labem.

Zkušenosti:

 • Enlogit. Enlogit jsem založil a vedl třináct let. V roce 2016 Enlogit koupila skupina Servodata a já se vydal na volnou dráhu. Roky podnikání a řízení malé firmy mi daly vhled do všech možných rolí a díky tomu mám pochopení pro to, čím majitelé firem, podnikatelé a manažeři procházejí.
 • SALTEK. Jako člen správní rady přispívám k tvorbě strategií, též mám na starosti rozvoj lidí a talentů firmy.
 • Prázdninová škola Lipnice. Jako instruktor se v PŠL dobrovolnicky podílím na kurzech, usilujících o všestranný rozvoj osobnosti člověka. Podporujeme takovou zkušenost, která vede k pozitivní změně, nárůstu sebevědomí a odpovědnému přístupu k vlastnímu životu, druhým lidem a světu. V roce 2019 šéfuji už druhému ročníku kurzu Tyjo tati.
Vzdělání:
 • 2017: Instruktorský kurz PŠL. Půlroční outdoorový výcvik pro instruktury v Prázdninové škole Lipnice.
 • 2016: Somatické koučování. Roční výcvik akreditovaný International Coach Federation, kterým jsem rozšířil svoje schopnosti individuální práce s klienty.
 • 2015: Metody zážitkové pedagogiky. Roční výcvik Prázdninové školy Lipnice, zaměřený na dovednosti pro rozvoj lidí a týmů pomocí zážitkově-reflektivního učení.
 • 2004: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT. Trochu exaktního vzdělání v matematice a informatice nemůže uškodit.

Aktuální workshopy

  • Konstruktivní zpětná vazba

   Jak chválit a kritizovat a tím dosáhnout splnění úkolů a rozvíjet dobré vztahy.

   středa 26.4.2017 (9:30 až 15:00) – Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem

Máte zájem o spolupráci?

Kontaktujte mě na 777 103 944 nebo os@ondrejsuchy.com.