Moje články

Teal canvas jako cesta k prospěšným podnikatelským záměrům

Možná znáte Lean canvas, metodiku pro ujasnění podnikatelského nápadu, kterou propaguje Ash Maurya. Často k ní sahám, když pracuji buď na vlastních záměrech nebo pomáhám někomu rozjet jeho projekt. Nabízím malý upgrade, který obohacuje lean canvas o uvažování "tyrkysových firem".

Tyrkysové (teal) firmy popsal Frederic Laloux v knize Budoucnost organizací. Přináší tři důležité inovace:

  1. mají záměr překračující pouhý zisk,
  2. respektují lidi jako celistvé bytosti,
  3. rozvíjí sebeřízení a zapojují lidi do rozhodování.

Rozvíjení organizací za pomoci tyrkysových principů se věnuji v projektu Tealmakers.

Teal canvas úpravy

Moje úprava lean->teal canvas spočívá v těchto políčkách:

  • Přidal jsem nahoru sekci PROČ TO DĚLÁME. Do tohoto místa je důležité zkusit vystihnout, o co bude svět lepší, když se vám bude dařit. Je to základ filozofie vaší firmy. Firma, která ví, PROČ existuje, je na dobré cestě k vytváření pocitu smysluplné a naplňující práce. Jasný záměr dává lidem zevnitř firmy možnost se sladit a soustředit své úsilí na ty správné věci. Skrz smysl se z vaší firmy může stát srdcovka.

  • NEFÉR VÝHODU jsem nahradil za DIFERENCIACI. Je mi trochu proti srsti uzamykání dobrých nápadů proti konkurenci, protože je to v rozporu s potřebou maximálního užitku pro svět (příklad: když umíte účinně pomoci párům s neplodností, není lepší to know-how spíš co nejvíce šířit než si ho nechávat pro sebe?). Proti tomu ovšem uznávám legitimní potřebu najít hranici, za kterou se už nejde rozdat všem, protože byste se neuživili. Proto chci motivovat spíš k pojmenování toho, čím se odlišíte od ostatních, aby vaše byznysová nabídka byla úspěšná, ale nemusela znamenat vyloučení "konkurence".

Drobnou úpravu jsem ještě provedl mezi metrikami, kde jsem výslovně uvedl vhodnost nalezení "leading" i "lagging" indikátorů. Často totiž potkávám projekty, které si určí metriky reagující až s dlouhým odstupem. Ty neumožní odhadnout krátkodobý vývoj projektu a znemožňují rychlé učení a adaptaci, což je přitom při rozjezdu dost nezbytné.

Teal canvas = lean canvas rozšířené o principy tyrkysových firem jsou k dispozici jako Google dokument a jsou šířeny volně pod licencí Creative Commons (BY-SA)

Komentáře

Budu rád za vaše komentáře. Diskuze je v zájmu kvality moderovaná.
Email nebude zveřejněn